ไส้กรองน้ำมันเกียร์

ในชุดประกอบด้วย ไส้กรอง ปะเก็น และ ตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบทั่วไป (ตัวกรองและปะเก็น มีจำหน่ายแยกต่างหาก)